Lokomotiva 749.008-8

„Bardotka“ 749.008-8 zahájila svůj provozní život v roce 1967, jako první sériově vyrobený stroj řady T478.1. Její provozní život je úzce provázán s depem v Praze-Vršovicích, kam byla po vyrobení přiřazena a kam se po svém působení v severních a východních Čechách také vrátila – dnes je zde deponována pod původním označením T478.1008, přičemž organizačně spadá pod správu DHV Lužná u Rakovníka.

Model lokomotivy 749.008-8 znázorňuje její stav na počátku 21. století, kdy obdržela po unifikovaném nátěru původní barevné schéma, byť s několika odlišnostmi. Původní výrobek firmy Roco (lokomotiva T478.1010) dostal nový nátěr spodku a části skříně, obdržel provozní patinu a po digitalizaci plně zasahuje do provozu na modulovém kolejišti.