Tisková zpráva

Historie projektu modulového kolejiště se začala psát v průběhu roku 2018, kdy nabraly úvahy o jeho vzniku konkrétnější podobu, která zahrnovala vytvoření několika etap – v té první mělo dojít na realizaci jedné koncové stanice, skrytého nádraží a cca 10 metrů širé tratě.

K realizaci projektu se přistoupilo začátkem roku 2019, kdy byly sestaveny kostry prvních modulů. Po pauze, vynucené přerušením činnosti SVČ Ostrava – Zábřeh se již během září začalo intenzivně pracovat a v listopadu došlo k dokončení základní modulové sestavy. Výhledem do budoucna je pokračování v rozšiřování celého layotu a znázornění několika stanic a zastávek, nacházejících se na území Moravskoslezského kraje.

Od počátku bylo plánováno provoz na modulech řídit pomocí moderních technologií tak, aby bylo co nejjednodušší a nejpřístupnější nejen členům KŽM Ostrava, ale také širší veřejnosti. Výrazným ulehčením proto bylo zavedení bezdrátového řízení lokomotiv pomocí wi-fi a propojení řídící centrály s mobilními telefony koncových uživatelů. Výsledkem je tak nyní plně funkční modulové kolejiště, prezentující železniční zajímavosti Moravskoslezského kraje, které aktivně zapojuje do obsluhy i mladší zájemce o kolejovou dopravu a prohlubuje jejich vztah k technice.

Tento projekt je sponzorován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.