Lokomotiva T466.2369

Lokomotiva T466.2369 představuje unikátní vývojový mezistupeň, který vedl ke vzniku řady 743. Hledání vhodného nástupce dosluhujících motorových lokomotiv řady T426.0 pro ozubnicovou dráhu Tanvald – Kořenov – Harrachov byl proces zdlouhavý a velmi spletitý – a „praotec elektronik“ v něm sehrál jednu z dílčích úloh. Lokomotiva zde byla v letech 1985 a 1986 zkušebně nasazena, aby ověřila možnosti adhezního provozu na ozubnicové dráze. Jednalo se o první stroj, vybavený elektronickou regulací a skluzovou orchranou. Po sérii zkoušek se stroj vrátil zpět do středních Čech a díky poznatkům z jeho provozu se již v roce 1988 dostávý na kořenovskou trať první lokomotiva řady 743.

Model lokomotivy pochází od firmy MTB. Před nasazením do provozu byly doplněny bílé ozdobné prvky, vyměněno zábradlí a osazeny tabulky s dalšími doplňky. Stroj je plně digitalizován a zatím je primárně určen k obsluze přenosného kolejiště ve velikosti H0.