Reference

O KŽM Ostrava se především během akcí, které jsou v průběhu celého roku pořádány, zajímají regionální i celostátní média. Díky tomu se tak o naší činnosti může každý dozvědět více informací:

Železniční modeláři ukázali v Ostravě své umění – reportáž Českého Rozhlasu z tradiční výstavy železničních modelů (březen 2017)

To nejlepší z ČR, TV Relax – reportáž z tradiční výstavy železničních modelů (březen 2017)

Zpravodajský magazím TV Fabex, obsahující reportáž z Tradiční výstavy železničních modelů – březen 2017

Videoreportáž z Tradiční výstavy železničních modelů – březen 2017

Rozhovor s vedoucím KŽM Ostrava – Moravskoslezský deník

Železniční modeláři se setkali v Ostravě-Zábřehu – reportáž TV Polar

Reportáž z březnové výstavy železničních modelů (rok 2016) – portál Ostravy – Jih

Advertisements