Úzkorozchodné kolejiště (H0e 1:87)

Počátek prací na úzkorozchodném kolejišti (měřítko H0e, rozměry 190×80 cm) se dá vysledovat do podzimu roku 2012, kdy došlo k zakoupení staršího panelu, původně koncipovaného pro modelovou velikost N. Postupně došlo k odstranění původních budov a celkové revitalizaci krajiny – poprvé se panel veřejnosti představil již v prosinci roku 2012. Koncepce ovládání zůstala u tradičního analogového systému, izolované úseky nebyly realizovány. Ovládání výhybek je řešeno elektricky, přestavníky zůstaly vzhledem ke snadnější údržbě ve viditelném provedení.

Začátkem roku 2014 došlo k další výrazné úpravě – původní staniční budova byla nahrazena novou a na celé kolejiště bylo doplněno osvětlení, umožňující provoz i v nočních podmínkách. Současně s proměnami kolejiště je rozšiřován a obměnován vozidlový park, který nyní reprezentuje nejen české, ale také rakouské, německé či polské úzkorozchodné železnice.

Výhledově je na kolejišti plánována především přestavba skryté části tak, aby se obsluze zjednodušila manipulace s vozidly a provoz byl plynulejší. Ve viditelné části by mělo dojít k několika dílčím úpravám plochy u skladiště a drobné změny jsou připraveny také v rámci doplňků a vegetace.

DSC_4398