Modulové kolejiště 1:87

Modulové kolejiště v měřítku 1:87 začalo v KŽM Ostrava vznikat v průběhu zimy 2018/2019. Jeho vzorem jsou místní dráhy v Moravskoslezském a Olomouckém kraji, důraz je kladen především na ztvárnění období 80. a 90. let, čemuž jsou přizpůsobována i vozidla. Řízení provozu je plně digitální. V současné době je dokončena jedna fiktivní tříkolejná stanice s vlečkou a cca 8 metrů širé tratě – dalších 6 metrů je rozpracováno. Výhledový stav I. etapy je provoz na modulech s délkou cca 12 – 16 metrů s realizovanou koncovou stanicí v Malé Morávce, doplněnou o skryté nádraží pro tvorbu a obrat souprav.

Tento projekt je financován z rozpočtu Moravskoslezského kraje – děkujeme za podporu!

logo_final 16 barev