Podzimí kolejiště (H0e 1:87)

V listopadu 2016 započala stavba plánovaného úzkorozchodného kolejiště – tentokrát se jedná o jednoduchý ovál bez skrytého nádraží, na kterém se nachází jedinná výhybka. Motivem kolejiště je drobná zastávka na místní dráze, krajinu bylo rozhodnuto ztvárnit poměrně netypicky v podzimních barvách.

V současné době je dokončen základní rám, kolejivo je finálně položeno a provedena je i základní elektroinstalace. Reliéf krajiny je vytvořen pomocí montážní pěny – ta je již v některých místech potažena modelovací hmotou, která posloužila ke znázornění skalisek. Položení travních foliáží, skaliska, budovy i komunikace jsou již dokončeny. Po ukončení prací na krajině přijde na řadu dosazování doplňků a drobné vegetace. V současné době je kolejiště již téměř ve své finálové podobě, zbývá jen doplnit několik větších listnatých stromků v podzimním provedení.

16804374_1388127917904920_1817527540419072108_o