Sekce segmentového kolejiště

Vznik segmentového kolejiště bezprostředně souvisí se vznikem kroužku železniční dopravy – s jeho založením v roce 2013 vyvstala potřeba individuální realizace jeho členů pod záštitou společného projektu. Původní segmenty, které tak vznikly, se již v KŽM Ostrava nenacházejí a současné segmentové kolejiště pouze vychází z jejich koncepce. v rámci ní je zachováno specifikum segmentového rozhraní a zároveň je návštěvníkům přiblíženo fungování skutečné železnice.

Současný a plánovaný stav je zachycen na doprovodné dvojici plánků:

Kolejiště nepatří mezi obvyklá panelová klubová kolejiště, ale tzv. segmentová – což je obdoba modulů, ale bez závazných rozměrových norem. Na kolejišti je provoz řízen pomocí upravených a zjednodušených předpisů.

První podmínkou je vytvoření nějakého jízdního řádu. Ten určuje jednak počet a jednak typ vlaků, které budou po kolejišti jezdit (od rychlíků přes nákladní vlaky až po vlaky lokomotivní). Jízdní řád organizuje jízdu vlaku jednak časově (příjezdy, odjezdy, pobyty ve stanici), tak i prostorově (odkud kam vlak jede).

Druhou podmínkou je obsadit významné traťové dopravny a zajistit obsluhu vlaku. Pro segmentové kolejiště je v plánu obsazení tří velkých stanic výpravčími (žst Raspenín, žst Dalešín a žst Vrbová). Dále se předpokládá obsazení jedné hlásky (Jakubčice), samotné vlaky pak budou řízeny externími spolupracovníky segmentové sekce ve funkci modelových strojvedoucích. Provoz na segmentovém kolejišti bude řízen pomocí telefonického dorozumívání, přičemž každý vlak musí být nabídnut, výpravčí druhé stanice jej musí přijmout a za vlakem musí být dána také odhláška – ať už výpravčím nebo hláskařem. Tyto údaje pak bude výpravčí zapisovat do tzv. dopravního deníku (hláskař pak do zápisníku odhlášek a předvídaných odjezdů).

Provoz na segmentovém kolejišti se řídí podle regulovaného modelového času, který lze nastavit v poměru 1:1 až 1:5. Modelová hodina tudíž může trvat 60, ale také jen 12 minut reálného času. Čas lze regulovat na zvládání aktuální dopravní situace.

Projekt segmentového kolejiště tvoří v rámci KŽM Ostrava samostatnou a organizačně neprovázanou sekci, která kromě kolejiště samotného vytváří také vozidlový park a doplňky. Fotky kolejiště jsou pro větší přehlednost umístěny v galerii .

Na záběrech níže je vidět sestavené segmentové kolejiště během podzimního modelářského setkání ve dnech 22. a 23. října 2016.