Školní rok 2018/2019 – I. pololetí

Pravidelnou klubovou činnost jsme po letních prázdninách zahájili ve druhé polovině září – vraceli jsme se do rekonstruovaných a nově vymalovaných prostor, které během prázdnin prošly několika stavebními úpravami. Hned na konci měsíce nás poté čekala účast na oslavách 120 let od zahájení provozu na úzkorozchodné dráze Třemešná ve Slezsku – Osoblaha. Akce se účastnilo po oba dny oslav (pátek 28. a sobota 29. září) úzkorozchodné kolejiště, vystavené v osoblažském skladišti, na kterém se střídaly v provozu především modely vozidel, spjaté s touto unikátní železnicí. Modely ze sbírek KŽM Ostrava pak navíc tvořily stabilní expozici v Třemešné ve Slezsku.

Říjen a první polovina listopadu pro nás představovalo období mnoha nových činností na klubovně – především se nám podařilo zakoupit 3D tiskárnu, která nyní tvoří součást vybavení našeho klubu a stala se vítanou pomocí při modelářské činnosti. Modelářské práce byly soustředěny především na přípravu novinek pro podzimní výstavu, přičemž se podařilo získat a zprovoznit několik modelů ve velikosti TT pro „retro“ kolejiště.

45645082_2110542845663420_103451962430717952_n

Během podzimních prázdnin došlo k realizaci výjezdní akce na Čiernohronskou železničku, které se účastnila zhruba polovina mladších členů kroužku – během tohoto pobytu jsme společně dokončili obnovu nátěru na jednom z osobních vozů zdejší dráhy a zároveň jsme se aktivně zúčastnili zvláštní jízdy, pořádané na oslavu stého výročí vzniku Československé republiky.

DSC_9891

10. listopadu se pak všechna klubová kolejiště účastnila symbolického rozloučení s trolejbusy Škoda 14 Tr v Opavě. Na této akci se také v rámci organizace velkou měrou podíleli i mladší členové, kteří si obsluhu kolejišť vzali na starost. Novinkou pro nás také bylo přepravování všech kolejišť a provozního zázemí autobusem, nicméně, vše se zvládlo bez komplikací. O dva týdny později pak v prostorách SVČ Ostrava-Zábřeh proběhla plánovaná podzimní výstava, na které byli našimi hosty modeláři z Karviné, Mohelnice a Brna. Akce proběhla ke spokojenosti návštěvníků a organizátorů bez výraznějších problémů a posloužila jako úspěšná generální zkouška pro tradiční velkou březnovou výstavu.

Během podzimu se také podařilo úspěšně završit žádost o sponzorský příspěvek z grantového programu „AWT jsme MY!“, který byl následně použit pro nákup materiálů, použitých jednak na zimním kolejišti a jednak určených pro připravované moduly ve velikosti H0. Moduly samotné byly během podzimu vyrobeny a nyní se již nacházejí v rozpracovaném stavu na klubovně – výhledově snad budou v kompletním stavu představeny veřejnosti během roku 2019.

50628648_2219956334722070_7633356078515748864_o

Od ledna 2019 pak pod záštitou SVČ probíhají na klubovně celovíkendové akce, určené především pro mladší modeláře – během té lednové se podařilo výrazně přispět k dokončení zimního kolejiště a zároveň započít práce na druhém „retro“ panelu. První akce tohoto typu se setkala s pozitivním ohlasem všech členů, proto je další plánována na únor již v rozšířeném termínu.

Vozidlový park KŽM Ostrava byl v uplynulém období rozšířen především o modely v měřítku H0, přičemž některá hnací vozidla pak byla ještě před koncem pololetí digitalizována a ozvučena. U kolejišť došlo v návaznosti na předchozí zkušenosti především k úpravám v rámci elektrického ovládání a u některých z nich je plánováno osazení automatického řídícího systému, který budou spouštět návštěvníci sami.

47080643_2137886212929083_1003623854372814848_o